აშშ-სა და დიდი ბრიტანეთის სალიცენზიო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი „კლინიკური ფარმაკოლოგიის“ სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე ითარგმნა

თარიღი: 2023-10-30 18:16:37

ქართულ ენაზე  პეტერ ბენეტის, მორის ბრაუნისა და პანკაჯ შარმას „კლინიკური ფარმაკოლოგიის“ უახლესი, მეშვიდე გამოცემა ითარგმნა. სახელმძღვანელო CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER-ის გამოცემაა და განკუთვნილია მედიცინის ერთსაფეხურიანი პროგრამის სტუდენტებისთვის, რეზიდენტებისა და ექიმებისთვის. წიგნი რეკომენდებულია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის სალიცენზიო გამოცდებისთვის.

„კლინიკური ფარმაკოლოგია“ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა თამარ კეზელმა და ასისტენტ-პროფესორმა მარიამ ჭიპაშვილმა თარგმნეს, ქართულენოვანი გამოცემის მთავარი რედაქტორი, ასევე, პროფესორი თამარ კეზელია.

კლინიკური ფარმაკოლოგიის სახელმძღვანელო გამორჩეულია. ფარმაკოლოგიური ჯგუფების მიხედვით წამლების ფარმაკოდინამიკის აქამდე არსებული   სწავლებისგან განსხვავებით, ახალ გამოცემაში მთავარ ღერძს დაავადებების მიხედვით დანაწილებული ფარმაკოლოგიური ჯგუფები წარმოადგენს. მოცემულია ფიზიოლოგიური სისტემის ყველა ძირითადი დაავადება სხვადასხვა კატეგორიის პაციენტისთვის.

„ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაზრდილია ინოვაციური წამლების შექმნის მასშტაბი, რის გამოც ექიმებს სულ უფრო ხშირად უხდებათ სრულიად ახალი წამლების დანერგვა თავის პრაქტიკულ საქმიანობაში. ამასთანავე, მრავალი მომიჯნავე დარგის განვითარებასთან ერთად სულ უფრო იზრდება და ახლდება ინფორმაცია ძველი წამლების ეფექტურობისა და უსაფრთხოების შესახებ.  ზოგიერთი წამალი, რომლის დეტალურად  შესწავლაზე ექიმებმა საკმაოდ დიდი დრო დახარჯეს უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში, დღეს უკვე ამოღებულია კლინიკური პრაქტიკიდან.

ახალ სახელმძღვანელოში ფარმაკოლოგიისა და ფარმაკოთერაპიის ზოგადი პრინციპები განხილულია წიგნის 1–11 თავებში. მომდევნო თავები მოიცავს  წამლების რაციონალურ გამოყენებას სპეციალობების მიხედვით და  ეყრდნობა  მედიცინის ამ სფეროში მოღვაწე ექსპერტთა უახლეს ცოდნასა და გამოცდილებას. სახელმძღვანელოს ავტორები ცდილობენ პრაქტიკაში არსებული კლინიკური ან მოსალოდნელი პრობლემების მოკლე, გონივრულად  გადაწყვეტის  გზების შემოთავაზებას. განსჯის საგანია – თუ რა რაოდენობითაა მოცემული სახელმძღვანელოში პრაქტიკული ტექნიკური დეტალები.  ზოგადად, სამედიცინო პრაქტიკაში ვხვდებით სხვადასხვა პრობლემას:  ზოგიერთი მათგანის  მკურნალობა  საკმაოდ რთულია და  პოტენციურად საშიში. ასეთი პრობლემის მკურნალობის სქემები ხშირ განახლებას   ექვემდებარება (მაგ. ანაფილაქსიური შოკი), ამიტომ ასეთი პრობლემის გადასაჭრელად  ავტორთა ჯგუფი მკითხველს სთავაზობს უფრო დეტალურ ინფორმაციას, ხოლო უახლესი რჩევების მისაღებად კი ურჩევენ ვებ-გვერდებითა და მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით სარგებლობას; სპეციალისტები მიერ ჩასატარებელი ზოგიერთი პრობლემის მკურნალობის  შესახებ  (სიმსივნეების სამკურნალო თანამედროვე საშუალებები) კი ავტორები უფრო მწირ ინფორმაციას იძლევიან და, ზოგადად, ისინი ურჩევენ ექიმებს  ახალი (რომელთა ეფექტურობა და უსაფრთხოება არ არის ბოლომდე შესწავლილი) ან მათთვის უცნობი წამლის დანიშვნის წინ გულდასმით და დეტალურად გაეცნონ ფორმულარებში, მტკიცებულებებზე დაყრდნობილ გაიდლაინებში ან მწარმოებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას“, –  განმარტავს თამარ კეზელი.

სახელმძღვანელოს ქართულენოვანი ვერსია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ მიმდინარე წლის დეკემბერში გამოიცემა.

Facebook
Twitter
LinkedIn